Forsiden->Produkter->Lysstyringer->DALI - lysstyring

DALI

DALI står for Digital Addressable Lighting Interface og er en standard, som er udviklet af forskellige producenter, heriblandt Philips og Osram. DALI er en protokol udelukkende for lysstyring. Dette betyder, at DALI ikke kan anvendes til at kontrollere hele systemer, som f.eks. LON, men kan indgå som en del af denne installation.

DALI er et godt bud på afløseren for 1-10 V styringen pga. af de store fordele der er styrings- og installationsmæssigt. I dag er prisforskellen på en HF dæmpbar 1-10 V spole og en DALI spole minimal, og rent installationsmæssigt er der penge at spare .

Ligesom 1-10 V lysstyringen, udføres installationen til DALI armaturerne ofte med et 5- eller 7-leder kabel, alt afhængigt af lysgrupperne der anvendes i installationen. Fordelen ved DALI installationen er, at man ikke skal tænke på hvordan installationen opdeles, hverken med hensyn til gruppeinddeling og styring. En DALI forkobling skal tilsluttes 230 V samt busforbindelsen, og programmeres derefter via et programmeringsværktøj. Hver DALI forkobling tildeles en adresse på netværket, der gør det muligt, at kommunikere direkte med forkoblingen.

Fordele ved DALI

Hovedpunkter for DALI 100 controlleren:
1 - Max. 64 enheder på en DALI bus.
2 - Enhederne kan inddeles i 16 grupper.
3 - Kan håndtere op til 12 scener.
4 - Tilbagemelding på status for hver af de 64 enheder.


Fordele ved DALI i forhold til 1-10V styring.

• Med DALI er det muligt via 2 ledere, at kommunikere med flere forskellige grupper af DALI enheder.

• Lyset styres via datakommunikationen som gives fra DALI controlleren. Relæfunktionen er integreret i DALI ballasten, hvilket betyder, at der ikke skal trækkes hovedforsyning fra controlleren.

• Tovejskommunikationen i DALI systemet gør, at der ikke kun afsendes data til DALI enhederne, men der kommer også data retur omkring enhedens tilstand.

DALI enheden kan sende følgende informationer tilbage til controlleren:

- Status på om lyset er tændt eller slukket.
- Det aktuelle lysniveau.
- Enhedens tilstand.

• Den simple DALI fortrådning/kabling består af to ledere i et kabel (0,5 mm² - 1,5 mm²), som er uafhængig af bygningstopologi imellem DALI komponenter, og uafhængig af polariteten. De to leder kan f.eks. være i et almindeligt 5G1,5mm² installationskabel. Alle topologier, med undtagelse af ring-topologi, kan anvendes, og DALI bussen skal ikke termineres. Afstanden på en DALI fortrådning, imellem den første og sidste DALI komponent, må ikke overstige 300 meter og spændingsfaldet over denne afstand, må ikke overstige 2 V.

• Når systemet er installeret og konfigureret, er det meget nemt, at skifte funktioner som f.eks. ændring af scener, gruppering, armaturets virkemåde. Det er kun et spørgsmål om programmering og kræver derfor ingen ændringer i selve installationen.

• Hvis DALI installationen skal udvides, kan man nemt tilslutte en ekstra DALI enhed hvor som helst på datalinjen. Dog er der som førnævnt, et loft på maks. 64 DALI enheder pr. datalinje.

Illustrationen nedenfor viser integrationen mellem LON og DALI. DALI controlleren er en node på netværket som tilsluttes LON bussen, og derefter konfigureres opsætningen for styringen af lyset.

Netlon Aps, Hovedgaden 18, DK-4623 Lille Skensved, Telefon +45 4595 1004,