Forsiden->LonWorks

LonWorks

LonWorks

Her finder du en beskrivelse af LonWorks teknologien. LonWorks er betegnelsen for alt teknologi der er baseret på LonTalk protokollen.

Finder du også denne teknologi spændende kan du finde beskrivelser og svar i menuen til venstre.

Integration mellem bygningsinstallationer

Busbaserede intelligente bygningsinstallationer (IBI)

  • Det er vigtigt at de forskellige systemer kan udveksle data.
  • Med LON benyttes en åben standardiseret protokol

I en intelligent bygningsinstallation skal alle de tekniske installationer lys, varme, ventilation, tyveri, adgangskontrol, solafskærmning m.m. kunne udveksle informationer med hinanden. Dette er muligt med LON.
Inden for LON kan der vælges mellem flere forskellige typer medier til kommunikation. Det kan f.eks. være lysleder, RF-teknologi, powerline (stærkstrømsledninger), coaxkabel, eller tvistet pair datakabel. En LON installation kan mht. mediet sammenlignes med et traditionelt datanetværk, hvor der er forskellige typer kabler med forskellige hastigheder.
Afhængigt af kommunikationsmedie vælges henholdsvis netkortet til pc'en og transcieveren i en LON-installation. Netkortet og transcieveren skal passe til det medie, der kommunikeres igennem, samt netværkets hastighed.

Krav fra bygherrer til kommercielle bygninger

  • Der er større og større focus på miljø, grønt image og økonomi
  • Personalet kræver optimal komfort og brugervenlig installation

Flere og flere bygherrer kræver installerede systemer, der er åbne, henholdsvis standardiserede og som kan kommunikere med øvrige tekniske installationer. Styringen skal være individuel for hvert lokale i bygningen. Endvidere efterspørges brugerflader, dels for at få et overblik over de tekniske installationer rent visuelt, dels for at få mulighed for f.eks via intranet/internet at kunne indstille den individuelle komfort på arbejdspladsen.

Installationen skal være fleksibel og nem at ændre med hensyn til nedtagning af vægge og ændring af lokalerne.
Rent energimæssigt skal bygningen være zoneopdelt således at lokaler, der ikke benyttes, heller ikke bruger energi. Dette gælder som nævnt ikke kun for lysinstallationer men også for varme- og ventilationsinstallationen.
Hvis der er yderligere krav om energi management og systematisk vedligeholdelse af de tekniske installationer, kan antal driftstimer logges for de forskellige komponenter. Det løses f.eks. ved at hente informationerne fra installationen ind i et et grafisk visualiserings-værktøj, Netlon benytter her en iLON SmartServer, eller programmet OSS 2000.

Et eksempel kunne være følgende funktionalitetskrav:
Styring skal være individuel for hvert lokale i bygningen. Når der ikke er nogle personer tilstede i et lokale, skal lyset slukkes, temperaturen sænkes 1 °C og luftskiftet skal reduceres, eller der skal lukkes helt ned for ventilationsspjældet. Denne funktion er styret ud fra bevægelsesmelderen i lokalet, der detekterer, om der er personer tilstede eller ej.
Når en person træder ind i lokalet, vil lyset tænde og stille sig på det nivau, der er nødvendigt ud fra mængden af daglysindfaldet, og temperaturen hæves til den ønskede komfort-temperatur. Ventilationen åbner og stiller sig på det ønskede luftskifte, og persiennerne stiller sig evt. i forhold til mængden af generende sollys.
Forlader personen igen lokalet og logger sig ud af bygningen ved hjælp af adgangskontrollen, giver systemet besked til lokalet om at gå i natstilling. Det vil sige at der ud over at lyset slukkes, slukkes der helt for ventilationen og temperaturen sænkes til fx 17 °C, alle stikkontakter, hvor der er tilsluttet brugsgenstande, afbrydes og persiennerne stiller sig i en given stilling, så de står ens overalt i bygningen, når denne er forladt.

For at en bygning skal kunne fungere optimalt, stilles ofte krav om, at alle tekniske installationer skal kommunikere med hinanden. Derfor er det vigtigt at vælge Netlons system som er baseret på en åben og standardiseret bus LonWorks.

LON-standarden er udviklet af firmaet ECHELON
Omkring 4000 firmaer i verden udvikler komponenter og software til LonWorks
Der er standard-profiler for hvorledes LON-komponenter skal fungere. (Se www.lonmark.org)
Teknologien bliver løbende udviklet

Systembeskrivelse
Netlons system består kort fortalt af et forprogrammeret controller modul, et relæ samt en strømforsyning, og sammen udgør disse en såkaldt rumstyring.

Controller modulet
Netlons controller modulet leveres som en forprogrammeret enhed med en given funktionalitet. Den kan sammenlignes med en lille PLC, der benytter LON som kommunikation.
Modulet er bestykket med 8 indgange, der individuelt kan vælges til at være analog eller digitale. På udgangssiden er der 8 digitale udgange, hvoraf de 4 kan vælges til at være analoge. Alle analoge I/O har 12 bit opløsning. Hver digital udgang er kortslutningsbeskyttet og kan belastes med 500 mA, 24 V dc. Ved kobling af anden spænding eller effekt monteres et relæmodul på siden af Netlon controlleren, hvorved antallet af udgange øges.

Relæmodulet
Netlons relæ boxen fås med 8 eller 4 stk. NO relæer eller 8 stk. NC relæer. Hvert relæ kan belastes med 10 A, 250 V as. Ved styring af lys i adgangs- og flugtveje anvendes relæmodulet med 8 NC relæer, således at lyset forbliver tændt, hvis styrespændingen i en fejlsituation forsvinder.

Kabling
Netlon anvender en tranciever, med betegnelsen FTT-10 (Fri topologi tranceiver). Til denne skal der anvendes et to-leder parsnoet datakabel og hastigheden er 78,3 kbit/sek. Dette er den mest anvendte transeiver inden for LON. Buslængden er afhængig af karakteristikken på kabler og struktureringen af netværket.

Netlon Aps, Hovedgaden 18, DK-4623 Lille Skensved, Telefon +45 4595 1004,